Varansi - kołowrót narodzin i śmierci

Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ryksiarz czekajacy na klienta, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ryksiarz, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 W rykszy, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009
Ryksiarz żujący betel, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ryksiarz czekajacy na klienta, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009
Sklepikarz czekajacy na klienta, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Meżczyzna składajcy ofiarę poceremoni pogrzebowej, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadhu, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Świt na Gangesie, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Świt na Gangesie, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, ceremonia ku czci słońca, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Praczka, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje,wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wioślarz żujący betel, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rybacy, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gath Manikarnika (kremacyjny) Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Po kremacji, wczesny poranek, Gath Manikarnika, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Mężczyzna łowiacy ryby, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Sadhu, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Wczesny poranek, Praczka, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 rytualne ablucje, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadhu, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Sadhu, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ceremonia pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ceremonia pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ceremonia pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ceremonia pudża, wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Wczesny poranek, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009
Szewc, Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadhu, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadu, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadhu, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Sadhu, Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Gathy, Ganges, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Na targu, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Na targu, Varanasi, Indie, Listopad 2009
Na targu, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Na targu, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Na trgu, Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009
Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009 Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009
Ulice Varanasi, Indie, Listopad 2009